PORTAL PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN
     
NO KAD PENGENALAN :
    Sila masukkan nombor seperti di bawah

Copyright @2016 Kolej Poly-Tech Mara.
Jalan 7/91, Taman Shamelin Perkasa, Cheras, 56100, Kuala Lumpur. Tel:03-9179 5600 Fax:03-9281 7491
Privacy Notice, Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright 

 

 
MAKLUMAN PENTING KEPADA CALON PELAJAR KPTM/KUPTM
 
Langkah 1. Muat Turun Pakej Tawaran Secara Online.
 

Layari http://application.kptm.edu.my/admission/ dan klik semakan permohonan. Masukkan No KP calon dan pastikan permohonan anda telah BERJAYA dan telah muat turun senarai dokumen-dokumen di dalam Pakej Surat Tawaran seperti berikut:

   
  -Surat Tawaran
  -Maklumat Penting - Syarat Tawaran
  -Struktur Yuran Pengajian
  -Buku Panduan Pendaftaran Pelajar Baharu
  -Peta Lokasi KPTM
 
Langkah 2.

Bayaran Pengesahan Penerimaan Tawaran Secara Online.

 

Jika anda bersetuju dengan tawaran, sila buat bayaran pengesahan terima tawaran mengikut jumlah dan tempoh seperti yang dinyatakan di dalam surat tawaran..

Bayaran boleh dibuat secara atas talian berasaskan perbankan Internet dan telefon mudah alih.

Bayaran secara atas talian (Online) melalui perkhidmatan FPX boleh dibuat melalui capaian http://application.kptm.edu.my/confirmation/.

Rajah i. Capaian online http://application.kptm.edu.my/confirmation/

Pengguna perlu mempunyai akaun perbankan internet dengan mana-mana bank yang menyertai FPX. Untuk pembayaran melalui FPX, caj bank sebanyak RM1.00 akan ditanggung oleh pemegang akaun. Berikut adalah senarai Perbankan Internet yang boleh dibayar melalui sistem bayaran online:

Rajah ii. Senarai bank-bank yang menyertai FPX

Semua calon pelajar hendaklah mematuhi arahan ketika membuat pembayaran YURAN PENGESAHAN. Pihak Kolej Poly-Tech MARA tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kesilapan yang berlaku dalam proses pembayaran pengesahan tersebut. Calon akan menerima emel daripada FPX selepas bayaran berjaya dibuat. Sila cetak emel ini dan bawa semasa hari pendaftaran.

   
Langkah 3. Pengesahan Penerimaan Tawaran Secara Online
 

Calon pelajar perlu membuat pengesahan secara online melalui capaian laman web http://application.kptm.edu.my/confirmation/ setelah bayaran dibuat. Pengesahan secara online boleh dilakukan sebaik sahaja pembayaran online berjaya. *Maklumat Ibu/bapa/penjaga wajib dilengkapkan semasa membuat pengesahan penerimaan tawaran secara online.

 

Rajah iii. Pengesahan Penerimaan Tawaran Secara Online

 
Langkah 4.

Pembayaran Yuran Pendaftaran.

 

Membuat bayaran Yuran Pendaftaran berjumlah RM250.00 secara atas talian (online) melalui perkhidmatan FPX di laman web http://application.kptm.edu.my/confirmation/. Bayaran Yuran Pendaftaran ini perlu dijelaskan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh akhir pendaftaran secara atas talian (rujuk surat tawaran: Tarikh Pendaftaran).

Semua calon pelajar hendaklah mematuhi arahan ketika membuat pembayaran YURAN PENGESAHAN. Pihak Kolej Poly-Tech MARA tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kesilapan yang berlaku dalam proses pembayaran pengesahan tersebut. Calon akan menerima emel daripada FPX selepas bayaran berjaya dibuat. Sila cetak emel ini dan bawa semasa hari pendaftaran.