PORTAL BAYARAN PENGESAHAN PENERIMAAN TAWARAN/ PENGESAHAN PENERIMAAN TAWARAN/ BAYARAN PENDAFTARAN
     
NO KAD PENGENALAN :
    Sila masukkan nombor seperti di bawah

Copyright @2016 Kolej Poly-Tech Mara.
Jalan 7/91, Taman Shamelin Perkasa, Cheras, 56100, Kuala Lumpur. Tel:03-9179 5600 Fax:03-9281 7491
Privacy Notice, Legal Disclaimer, Privacy Policy, Security Policy and Copyright 

 

 
MAKLUMAN PENTING KEPADA CALON PELAJAR KPTM/KUPTM
 
   
Langkah 1. Layari http://application.kptm.edu.my/admission/ dan klik semakan permohonan. Masukkan No KP calon dan pastikan permohonan anda telah BERJAYA dan telah muat turun senarai dokumen-dokumen di dalam Pakej Surat Tawaran seperti berikut :
   
  -Surat Tawaran
  -Maklumat Penting - Syarat Tawaran
  -Stuktur Yuran Pengajian
  -Buku Panduan Pendaftaran Pelajar Baharu
  -Peta Lokasi KPTM
 
Langkah 2.

Pembayaran Yuran Pengesahan Penerimaan Tawaran.

 

Jika anda bersetuju dengan tawaran, sila buat bayaran RM 200.00 mengikut tempoh seperti yang dinyatakan di dalam surat tawaran.

Bayaran boleh dibuat secara atas talian berasaskan perbankan Internet dan telefon mudah alih atau melalui bayaran kaunter bank.

(i.) Bayaran secara atas talian (Online) melalui perkhidmatan FPX boleh dibuat melalui capaian http://application.kptm.edu.my/confirmation/.

Pengguna perlu mempunyai akaun perbankan internet dengan mana-mana bank yang menyertai FPX. Untuk pembayaran melalui FPX, caj bank sebanyak RM1.00 akan ditanggung oleh pemegang akaun. Berikut adalah senarai Perbankan Internet yang boleh dibayar melalui sistem bayaran online :

(ii) Bayaran melalui kaunter bank boleh dibuat melalui mana-mana kaunter Bank Islam Malaysia Berhad(BIMB) No Akaun : 14041010064675 KECUALI calon pelajar KPTM Semporna yang boleh membuat bayaran melalui kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) No Akaun : 1210041000103919

semua calon pelajar hendaklah mematuhi arahan ketika membuat pembayaran YURAN PENGESAHAN di kaunter BIMB/BSN. Pihak Kolej Poly-Tech MARA tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kesilapan yang berlaku dalam proses pembayaran pengesahan tersebut. Sila simpan resit bayaran sebagai bukti pembayaran telah dibuat dan dibawa semasa hari pendaftaran.

   
Langkah 3. Pengesahan Penerimaan Tawaran Secara Online
 

Calon pelajar perlu membuat pengesahan secara online melalui capaian laman web http://application.kptm.edu.my/confirmation/ setelah bayaran dibuat.

(i) Bayaran secara online : Pengesahan secara online boleh dilakukan sebaik sahaja pembayaran online berjaya.

(ii) Bayaran melalui kaunter bank : Pengesahan secara online boleh dilakukan selepas tempoh dua (2) hari bekerja setelah bayaran dibuat.

*Maklumat Ibu/bapa/penjaga wajib dilengkapkan semasa membuat pengesahan penerimaan secara online

 
Langkah 4.

Pembayaran Yuran Pendaftaran.

 

Membuat bayaran Yuran Pendaftaran berjumlah RM250.00 sebelum hari pendaftaran. Bayaran boleh dibuat secara atas talian berasaskan perbankan Internet dan telefon mudah alih atau melalui bayaran kaunter bank.

(i.) Bayaran secara atas talian (Online) melalui perkhidmatan FPX boleh dibuat melalui capaian http://application.kptm.edu.my/confirmation/.

Pengguna perlu mempunyai akaun perbankan internet dengan mana-mana bank yang menyertai FPX. Untuk pembayaran melalui FPX, caj bank sebanyak RM1.00 akan ditanggung oleh pemegang akaun. Berikut adalah senarai Perbankan Internet yang boleh dibayar melalui sistem bayaran online :

 

(ii) Bayaran melalui kaunter bank boleh dibuat melalui mana-mana kaunter Bank Islam Malaysia Berhad(BIMB) No Akaun : 14041010064675 KECUALI calon pelajar KPTM Semporna yang boleh membuat bayaran melalui kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) No Akaun : 1210041000103919

semua calon pelajar hendaklah mematuhi arahan ketika membuat pembayaran YURAN PENGESAHAN di kaunter BIMB/BSN. Pihak Kolej Poly-Tech MARA tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kesilapan yang berlaku dalam proses pembayaran pengesahan tersebut. Sila simpan resit bayaran sebagai bukti pembayaran telah dibuat dan dibawa semasa hari pendaftaran